Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat

Guovssonásti i debatten


 

 

20 feb 2017

Vårt ansvar gentemot det samiska samhället

Marita Stinnerbom Lars Miguel Utsi

Debattinlägg i NSD

 

24 jan 2017

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten

Marita Stinnerbom Lars Miguel Utsi

Press-meddelande

19 jab 2017

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention 

Marita Stinnerbom Lars Miguel Utsi

Press-meddelande

21 sep 2016

Kritik mot regeringsbudgeten

Marita Stinnerbom Lars Miguel Utsi

Press-meddelande

7 feb 2016

Glädje över Girjasdomen

Marita Stinnerbom Lars Miguel Utsi

Press-meddelande

30 sept 2014

FN:s deklaration om urfolk och svenska rättsförhållanden

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

27 aug 2013

Samarbete i Sametinget mellan Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega

 18 apr 2013

Regeringen tillåter inte Sametinget fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet

Per Mikael Utsi

Samråd med integrations-ministern

19 febr 2013

Individen, samarbetet, myndighetsutövningen, språket, rennäringen och samebyn

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

31 jan 2013

Ang. vägval mot samiskt självbestämmande

Per Mikael Utsi

Interpellations-svar i Same-tinget

6 nov 2012

Vänd upp och ned på minoritetspolitiken!

Per Mikael Utsi

Minoritets-konferens

4 april 2012

Toleransnivå för rennäringen

Per Mikael Utsi

Särskilt yttrande

24 maj 2011

Sametingets verksamhetsområden

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

22 febr 2011

Respektera FN:s urfolksdeklaration, ratificera ILO:s konvention nr 169 och erkänn samernas ägande- och besittningsrätt till deras traditionella marker!

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

 30 sept 2014

FN:s deklaration om urfolk och svenska rättsförhållanden

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt