Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet


Samefondsskogarnas avkastning

Sametinget godtog den 31 maj - 2 juni 2016 styrelsens svar

att ånyo pröva begäran

med anledning av motionen (förslaget)

- att regeringen föreslår riksdagen förlänga beslutet från 1962 att nettoavkastningen av samefondsskogarna under en ytterligare tid av 50 år ska tillföras Samefonden

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 481 den 25 februari 2016