Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat

 

Medlemskap

kan fås av same, d.v.s. den som anser sig vara same och har/haft samiska som språk i hemmet, 

har/haft föräldrar, far- eller morföräldrar med samiska som språk i hemmet eller har/haft förälder som är same.

Medlemsavgifter för år 2017

Familjekort: 50:-/år 
Samtliga personer som hör till familjen oavsett ålder.

Enskild medlem: 40: -/år

Ungdom under 18 år: 20: -/år

Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro. 

Kom ihåg att ange namn och födelseår för samtliga. 

Bankgironummer: 5301-8925