Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 


Adress:
GUOVSSONÁSTI
Seidegava 19
938 96 ARJEPLOG
Ordförande:
Marita Stinnerbom
  Mobil:
070 399 98 06
och
Lars Miguel Utsi
Mobil:
070 296 12 05
E-post:
guovssonasti@biegga.com Hemsida:
www.guovssonasti.se
Bankgironr:
5301-8925 Organisationsnr:
802422-0769