Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Guovssonásti i debatten

Läs våra pressmeddelanden, remissvar, politiska inlägg och andra uttalanden genom att välja uttalanden i menyn ovan. Nedanför finns en förteckning över vilka inlägg som finns publicerade här på hemsidan.


Förteckning över uttalanden från Guovssonásti

2017-04-26

Sametinget behöver rättssäkerhet, transparens och förankring 


Pressmeddelande

2017-04-17

Är Sameskolstyrelsens avsikt att lägga ner Dearnan Saemienskuvle?

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2017-04-05

Försökssameby, bättre än utredningen "En väg framåt"

Per Mikael Utsi

Remissvar

2017-03-30

Omtag i processen om Nordisk Samekonvention behövs

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2017-02-20

Vårt ansvar gentemot det samiska samhället

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Debattinlägg i NSD

 

2017-01-24

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2017-01-19

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention 

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2016-09-21

Kritik mot regeringsbudgeten

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2016-02-07

Glädje över Girjasdomen

Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Pressmeddelande

2014-09-30

FN:s deklaration om urfolk och svenska rättsförhållanden

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

2013-08-27

Samarbete i Sametinget mellan Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega2013-04-18

Regeringen tillåter inte Sametinget fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet

Per Mikael Utsi

Samråd med integrationsministern

2013-02-19

Individen, samarbetet, myndighetsutövningen, språket, rennäringen och samebyn

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

2013-01-31

Ang. vägval mot samiskt självbestämmande

Per Mikael Utsi

Interpellationssvar i Sametinget

2012-11-06

Vänd upp och ned på minoritetspolitiken!

Per Mikael Utsi

Minoritetskonferens

2012-03-29

Toleransnivå för rennäringen

Per Mikael Utsi

Särskilt yttrande

2011-05-24

Sametingets verksamhetsområden

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt

2011-02-22

Respektera FN:s urfolksdeklaration, ratificera ILO:s konvention nr 169 och erkänn samernas ägande- och besittningsrätt till deras traditionella marker!

Per Mikael Utsi

Sametingets allmänpoltiska  debatt