Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Guovssonásti i debatten

Läs våra pressmeddelanden, remissvar, politiska inlägg och andra uttalanden genom att välja uttalanden i menyn ovan. Nedanför finns en förteckning över vilka inlägg som finns publicerade här på hemsidan.


Förteckning över uttalanden från Guovssonásti

 

Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge
- Pressmeddelande, 2017-12-12

Sammandrag av politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021
- Pressmeddelande, 2017-09-01

Maktskifte i Sametinget
- Pressmeddelande, 2017-08-29

Jakt- och fiskesamerna kopierar Guovssonástis politik 

- Pressmeddelande, 2017-05-04

Sametinget behöver rättssäkerhet, transparens och förankring 

- Pressmeddelande, 2017-04-26
 
Är Sameskolstyrelsens avsikt att lägga ner Dearnan Saemienskuvle?
- Pressmeddelande, 2017-04-17

Försökssameby, bättre än utredningen "En väg framåt"
- Remissvar, 2017-04-05
 
Omtag i processen om Nordisk Samekonvention behövs
- Pressmeddelande, 2017-03-30
 
Vårt ansvar gentemot det samiska samhället
- Debattinlägg i NSD, 2017-02-20


Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten
- Pressmeddelande, 2017-01-24

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention 
- Pressmeddelande, 2017-01-19

Kritik mot regeringsbudgeten
- Pressmeddelande, 2016-09-21

Glädje över Girjasdomen
- Pressmeddelande, 2016-02-07
 
FN:s deklaration om urfolk och svenska rättsförhållanden
- Sametingets allmänpoltiska debatt, 2014-09-30


Samarbete i Sametinget mellan Sámiid riikabellodat, Guovssonásti och Vuovdega

- Pressmeddelande, 2013-08-27 

Regeringen tillåter inte Sametinget fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet
- Samråd med integrationsministern, 2013-04-18
 
Individen, samarbetet, myndighetsutövningen, språket, rennäringen och samebyn 
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2013-02-19
 
Ang. vägval mot samiskt självbestämmande
- Interpellationssvar i Sametinget, 2013-01-31
 
Vänd upp och ned på minoritetspolitiken!
- Minoritetskonferens, 2012-11-06
 
Toleransnivå för rennäringen
- Särskilt yttrande, 2012-03-29
 
Sametingets verksamhetsområden
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2011-05-24
 
Respektera FN:s urfolksdeklaration, ratificera ILO:s konvention nr 169 och erkänn samernas ägande- och besittningsrätt till deras traditionella marker!
- Sametingets allmänpoltiska  debatt, 2011-02-22