Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sammandrag av politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021 

Pressmeddelande, 2017-09-01

Detta sammandrag beskriver grunden för den politiska samverkan mellan partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega, Samiska Folkomröstningspartiet och Samerna i Sametinget 2017-2021.


1. Samiskt självbestämmande 


2. Initiativ till ny samepolitik


3. Klarläggning av samisk rätt till land och vatten


4. Stark och livskraftig rennäring 


5. Stärka Sametingets internationella arbete 


6. Egna samiska EU-program 


7. Samiska näringar stärks och utvecklas 


8. Hälsa och social omvårdnad


9. Samiska språket 


10. Samisk utbildning och forskning 


11. Samiska kulturen stärks och utvecklas 


12. Översyn och förstärkning av Sametingets förvaltningsorganisation och politiska organisation 


13. Jämställdhet 


14. Politiska handlingsprogram och strategier