Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

NYA PARTILEDARE

 

 

Marita Stinnerbom

 


Lars Miguel Utsi

 


Guovssonástis extra årsmöte den 28 september 2015 i Lycksele  valde styrelse och ordföranden

Ordföranden:

Marita Stinnerbom och Lars- Miguel Utsi, delat ordförandeskap

Ordinarie ledamöter:

Karin Vannar, omval, vald till 2017

Marita Stinnerbom, omval, vald till 2017

Lars-Miguel Utsi, nyval, vald till 2017

Suppleanter:

Jon-Tomas Labba, nyval, vald till 2017

Tomas Unga, omval, vald till 2017

Fyllnadsval av suppleant:

Bertil Unga, vald till 2016


 

Följande styrelseplatser är tillsatta:

Övriga ordinarie valda 2014:

Per-Mikael Utsi, vald till 2016

Anne M Kuhmunen, vald till 2016

Övriga suppleanter valda 2014:

Lars-Jon Allas, vald till 2016

Inger Baer Omma, vald till 2016