Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sametinget 2013 - 2017

Beredande och verkställande organ:

Statistik: