Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sametinget 2013 - 2017

Beredande och verkställande organ:

 • Ordförande och presidium
 • Styrelse
 • Kulturnämnd
 • Näringsnämnd
 • Rennäringsnämnd
 • Språknämnd
 • Samefond
 • Sameskolstyrelse
 • Samiskt parlamentariskt råd
 • Valnämnd

Statistik:

 • Röster, partier, mandat och ledamöter
 • Valdeltagande
 • "Soffliggare"