Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Initiativ till politisk samverkan


 

Min Geaidnu den 13 juni 2013

Nya Min Geaidnu har i ett öppet brev till alla nya sametingsledamöter meddelat att det har ingen avsikt att medverka i någon allians, men är däremot berett att ta på sig ansvaret för att leda Sametingets styrelse.

Sametingets styrelse den 24 juni 2013

Sametingets styrelse har bjudit in partiledare i det nyvalda Sametinget till gemensamma överläggningar lör- och söndagen den 10-11 augusti 2013 på Enaforsholm friluftsgård.

Samelandspartiet den 1 juli 2013

Samelandspartiet har inbjudit Skogssamerna, Samerna, Guovssonásti, Min Geaidnu och Landspartiet svenska samer till en politisk samverkan i sakfrågor och genom en parlamentarisk/majoritetsvald eller en alternativ säkerställande stabil politisk ledning.