Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sametingets partier, röstetal, mandat och ledamöter 2013 -2017

  

Parti,   valda ledamöter


Röster


Mandat


%


Jakt- och   Fiskesamerna


1 209 27% 


Håkan   Jonsson (484 personröster) Sten   Wälitalo (70 personröster) Josefina   Lundgren Skerk Veronika   Håkansson Karin   Mannela Oscar   Pettersson Mona   Persson Sofia   Mörtlund Hilding   Andersson
Samelandspartiet


904 20% 


Ingrid   Inga (123 personröster) Britt   Sparrock (84 personröster) Torkel   Stinnerbom (63 personröster) Matti Berg   (57 personröster) Per-Olof   Nutti Paulus   Kuoljok
Min   Geaidnu


620 14% 


Ol-Johán   Sikku (150 personröster) Sara   Larsson (102 personröster) Stefan   Mikaelsson (43 personröster) Christina   Åhrén   (32 personröster)
Guovssonásti


450 10% 


Per Mikael   Utsi (81 personröster) Marita   Stinnerbom (41 personröster) Anne   M Kuhmunen   (27 personröster)
Landspartiet   Svenska Samer


440 10% 


Lars-Jonas   Johansson (146 personröster) Marie   Persson (52 personröster) Tua   Rydberg
Skogssamerna


379 8% 


Jan   Rannerud (64 personröster) Katarina   Sevä (51 personröster) Johan   Skogsfeldt   (25 personröster)
Samerna


334 7% 


Anders   Kråik (60 personröster) Lars   W Svonni   (43 personröster)
Albmut


107 2% 


Lars-Paul   Kroik (26 personröster)
Vi   samer 
76 

2% 
Giltiga   röster


4 519
Ogiltiga   röster
11


Valdeltagande


4 53054%


Antal   röstberättigade


8 327