Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

 

Vuođđudan-čoahkkin ja rahpan Johkamohkis  2013-08-26--28


Konstituerande plenum och öppnande i Jokkmokk 2013-08-26--28


Sámidikki vuođđudančoahkkin ja rahpan lea borgemánu 27-28 beivviid 2013 Johkamokis.
Sametingets konstituerande plenum och öppnande äger rum i Jokkmokk den 26-28 augusti 2013. 

Prográmma / Program

Feed
2013-08-26
-
2013-08-26
Bellodatráđđehallamat/Partiöverläggningar
   Mer
2013-08-26
-
2013-08-26
Diehtujuohkin lahtuide/Information till ledamöter
   Mer
2013-08-26
-
2013-08-26
Dievasčoahkkima vuođđudeapmi/Konstituerande plenum
FÖREDRAGNINGSLISTA Konstituerande plenum i Jokkmokk den 26-27 augusti Måndagen den 26 augusti §§ 1 - 4 § 1 Öppnande § 2 Upprop av ledamöter § 3 Val av två justerare § 4 Val av tillfällig...   Mer
2013-08-27
-
2013-08-27
Dievasčoahkkima vuođđodeapmi/Konstituerande plenum
   Mer
2013-08-28
-
2013-08-28
Mándáhtaáigodaga rahpan/Öppnande av mandatperioden
10:30 Majestehta Gonagas boahtá/HM Konungen anländer Gonagaslávlu ja lávlun, juoigan/Kungsången och sång, jojk Buresboahtinsávvan ja nammačuorvun/Välkomsthälsning och ...   Mer