Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat

Sametingets ordförande 2013 - 2017

Stefan Mikaelsson (Min geaidnu), ordförande

Per-Olof Nutti (Samelandspartiet), 1:e vice ordförande

Mona Persson (Jakt- och fiskesamerna), 2:a vice ordförande

Lars W Svonni (Samerna), 3:e vice ordförande

Sametingets styrelse 2013 - 2017

 

Ledamöter:


Ersättare:


Håkan Jonsson (Jakt-och fiskesamerna), styrelseordförande


Oscar Sedholm


Marita Stinnerbom (Guovssonásti)

44 år, bor i Dikanäs, renskötare/renägare, kassör och vindkraftssamordnare i Vilhelmina Norra sameby, ordförande i Faepmie Saavreme Sibrie och sametingsledamot 2009-.


Per Mikael Utsi


Ol Johan Sikku (Min geaidnu), vice styrelseordförande


Christina Åhrén


Ingrid Inga (Samelandspartiet)


Britt Sparrock


Josefina Skerk (Jakt-och fiskesamerna)


Sofia Mörtlund


Jan Rannerud (Skogssamerna)


Katarina Sevä


Lars-Jonas Johansson (Landspartiet svenska samer)


Lars-Paul Kroik 


 

Sametingets kulturnämnd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Karin Mannela (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


Per-Gustav Labba


Ann Christin Blind (Samelandspartiet)


Matti Berg


Ulla Alvarsson (Jakt-och fiskesamerna)


Louise Skerk


Marina Nilsson Ederlöv (Skogsamerna)


Martin Lundgren


Erik-Oscar Oscarsson (Landspartiet svenska samer)


Helena Dådring


Sametingets näringsnämnd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Ol Johan Sikku (Min geaidnu), ordförande


Per Erik Jonasson


Bertil Unga (Guovssonásti)

56 år, bor i Idivuoma, renägare i Lainiovuoma sameby, företagare inom åkeri och entreprenad, sambo, 4 vuxna barn. Suppleant i Sametinget 2009-.


Inger Baer Omma


Oscar Sedholm (Jakt-och fiskesamerna)


Hilding Andersson


Britt Sparrock (Samelandspartiet)


Paulus Kuoljok


Sofia Mörtlund (Jakt-och fiskesamerna)


Lars-Paul Kråik 


 

Sametingets rennäringsnämnd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Torkel Stinnerbom (Samelandspartiet), ordförande


Matti Berg


Anders Kråik (Samerna)


Sten Wälitalo


Per-Jonas Parffa (Min geaidnu)


Jörgen Stenberg


Lars-Jonas Johansson (Landspartiet svenska samer)


Lars-Paul Kråik


Johan Skogsfeldt (Skogssamerna)


Mikael Eriksson


Sametingets språknämnd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Josefina Skerk (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


Karin Mannela


Anne M Kuhmunen (Guovssonásti)

28 år, bor i Arjeplog, lärare, renskötare i Luokta-Mávas sameby, styrelseledamot i Arjeplogs sameförening, varit verksam i Sáminuorra som konfirmationsledare. Sametings-ledamot 2013-.


Fia Kaddik


Åsa Blindh (Samelandspartiet)


Per-Olof Nutti


Kristina Nordling (Min geaidnu)


David Kroik


Jan-Åke Olofsson (Jakt- och fiskesamerna)


Niklas Sarri 


 


 

Samefondens styrelse 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Veronica Håkansson (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


Eva Bergström


Karin Vannar (Guovssonásti)

61 år, bor i Jokkmokk, ekonomihandläggare, medlem i Sirges, sambo, två vuxna barn, suppleant i Sametinget 2005-2009 , vice partiordförande.


Lars Miguel Utsi


Sylvia Simma (Samelandspartiet)


Magnus Rehnfeldt


Lars W Svonni (Samerna)


Per-Gustav Labba


Göran Jonsson (Samelandspartiet)


Per-Ola Blind


Kristina Nordling (Min geaidnu)


Kristina Åhrén 

Nämnden för Sameskolstyrelsen 2013 - 2017

Börje Allas (Samerna), ordförande

Monica Sandström (Skogssamerna)

Birgitta Andersson (Samelandspartiet)

Hanna Sofie Utsi (Min Geaidnu)

Gunnel Heligfjäll (Samerna)

Samiskt parlamentariskt råd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Per Mikael Utsi (Guovssonásti)

67 år, bor i Arjeplog, renskötare i Luokta-Mávas, konsult, biolog och lärare, gift, fyra vuxna barn, arbetat vid flera samiska institutioner, varit verksam i Sáminuorra, Samerådet och SSR, sametingsledamot 1997-, styrelseordförande i Sametinget 1997-2001 och 2012-2013, ordförande i partiet.


Marita Stinnerbom


Håkan Jonsson (Jakt-och fiskesamerna)


Oscar Sedholm


Per-Olof Nutti (Samelandspartiet)


Ingrid Inga


Kristina Nordling (Min geaidnu)


Tua Rydberg


Veronica Håkansson (Jakt-och fiskesamerna)


Karin Mannela


Jan Rannerud (Skogsamerna)


Katarina Sevä


Josefina Skerk (Jakt-och fiskesamerna)


Sofia Mörtlund 

Sametingets valnämnd 2013 - 2017

Ledamöter:


Ersättare:


Birgitta Pounu (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


Agneta Rimpi


Anna Margith Påve (Guovssonásti)

64 år, bor i Jokkmokk, lärare, språkkonsulent, medlem i Tuorpon, gift, tre vuxna barn, tidigare suppleant i Sametinget.


Anna-Marja Persson


Louise Skerk (Jakt-och fiskesamerna)


Peter Holmqvist


Lars-Marcus Kuhmunen (Samelandspartiet)


Elisabeth Nejne Vannar


Signar Holmström (Jakt-och fiskesamerna)


Karl-Einar Enarsson


Jan Persson (Samelandspartiet)


Nils-Göran Baer


Marie-Louise Boman (Landspartiet svenska samer)


Marita Granström