Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Sametingets ordförande 2013 - 2017

Stefan Mikaelsson (Min geaidnu), ordförande

Per-Olof Nutti (Samelandspartiet), 1:e vice ordförande

Mona Persson (Jakt- och fiskesamerna), 2:a vice ordförande

Lars W Svonni (Samerna), 3:e vice ordförande

Sametingets styrelse 2013 - 2017

 

Ledamöter:

 

 

Ersättare:

 

 

Håkan Jonsson (Jakt-och fiskesamerna), styrelseordförande

 

 

Oscar Sedholm

 

 

Josefina Skerk (Jakt- och fiskesamerna) vice styrelseordförande

 

 

Sofia Mörtlund

 

 

Christina Åhrén (Min Geaidnu)

 

 

Sara Larsson

 

 

Lars-Jonas Johansson (Landspartiet svenska samer)

 

 

Lars-Paul Kroik

Sametingets kulturnämnd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Karin Mannela (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


 

 

Per-Gustav Labba


 

 

Ann Christin Blind (Samelandspartiet)


 

 

Matti Berg


 

 

Ulla Alvarsson (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Louise Skerk


 

 

Marina Nilsson Ederlöv (Skogsamerna)


 

 

Martin Lundgren


 

 

Erik-Oscar Oscarsson (Landspartiet svenska samer)


 

 

Helena Dådring


 

Sametingets näringsnämnd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Ol Johan Sikku (Min geaidnu), ordförande


 

 

Per Erik Jonasson


 

 

Bertil Unga (Guovssonásti)

56 år, bor i Idivuoma, renägare i Lainiovuoma sameby, företagare inom åkeri och entreprenad, sambo, 4 vuxna barn. Suppleant i Sametinget 2009-.


 

 

Inger Baer Omma


 

 

Oscar Sedholm (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Hilding Andersson


 

 

Britt Sparrock (Samelandspartiet)


 

 

Paulus Kuoljok


 

 

Sofia Mörtlund (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Lars-Paul Kråik


 


 


 

Sametingets rennäringsnämnd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Per-Jonas Parffa (Min geaidnu), ordförande


 

 

Jörgen Stenberg

 

 

Anders Kråik (Samerna)


 

 

Sten Wälitalo


 

 

Torkel Stinnerbom (Samelandspartiet)


 

 

Matti Berg

 

 

Lars-Jonas Johansson (Landspartiet svenska samer)


 

 

Lars-Paul Kråik


 

 

Johan Skogsfeldt (Skogssamerna)


 

 

Mikael Eriksson


 

Sametingets språknämnd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Josefina Skerk (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


 

 

Karin Mannela


 

 

Anne M Kuhmunen (Guovssonásti)

28 år, bor i Arjeplog, lärare, renskötare i Luokta-Mávas sameby, styrelseledamot i Arjeplogs sameförening, varit verksam i Sáminuorra som konfirmationsledare. Sametings-ledamot 2013-.


 

 

Fia Kaddik


 

 

Åsa Blindh (Samelandspartiet)


 

 

Per-Olof Nutti


 

 

Kristina Nordling (Min geaidnu)


 

 

David Kroik


 

 

Jan-Åke Olofsson (Jakt- och fiskesamerna)


 

 

Niklas Sarri


 


 


 


 

Samefondens styrelse 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Veronica Håkansson (Jakt-och fiskesamerna), ordförande


 

 

Eva Bergström


 

 

Karin Vannar (Guovssonásti)

61 år, bor i Jokkmokk, ekonomihandläggare, medlem i Sirges, sambo, två vuxna barn, suppleant i Sametinget 2005-2009 , vice partiordförande.


 

 

Lars Miguel Utsi


 

 

Sylvia Simma (Samelandspartiet)


 

 

Magnus Rehnfeldt


 

 

Lars W Svonni (Samerna)


 

 

Per-Gustav Labba


 

 

Göran Jonsson (Samelandspartiet)


 

 

Per-Ola Blind


 

 

Kristina Nordling (Min geaidnu)


 

 

Kristina Åhrén


 


 

Nämnden för Sameskolstyrelsen 2013 - 2017

Börje Allas (Samerna), ordförande

Henrik Andersson (Skogssamerna)

Birgitta Andersson (Samelandspartiet)

Mathias Kristoffersson (Min Geaidnu)

Ingegerd Stenvall (Samerna)

Samiskt parlamentariskt råd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Per Mikael Utsi (Guovssonásti)

67 år, bor i Arjeplog, renskötare i Luokta-Mávas, konsult, biolog och lärare, gift, fyra vuxna barn, arbetat vid flera samiska institutioner, varit verksam i Sáminuorra, Samerådet och SSR, sametingsledamot 1997-, styrelseordförande i Sametinget 1997-2001 och 2012-2013, ordförande i partiet.


 

 

Marita Stinnerbom


 

 

Håkan Jonsson (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Oscar Sedholm


 

 

Per-Olof Nutti (Samelandspartiet)


 

 

Ingrid Inga


 

 

Kristina Nordling (Min geaidnu)


 

 

Tua Rydberg


 

 

Veronica Håkansson (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Karin Mannela


 

 

Jan Rannerud (Skogsamerna)


 

 

Katarina Sevä


 

 

Josefina Skerk (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Sofia Mörtlund


 


 

Sametingets valnämnd 2013 - 2017

 

Ledamöter:


 

 

Ersättare:


 

 

Signar Holmström (Jakt-och fiskesamerna), ordförande

 


 

Karl-Einar Enarsson


 

 

Anna Margith Påve (Guovssonásti)

64 år, bor i Jokkmokk, lärare, språkkonsulent, medlem i Tuorpon, gift, tre vuxna barn, tidigare suppleant i Sametinget.


 

 

Anna-Marja Persson


 

 

Louise Skerk (Jakt-och fiskesamerna)


 

 

Peter Holmqvist


 

 

Lars-Marcus Kuhmunen (Samelandspartiet)


 

 

Elisabeth Nejne Vannar


 

 

Elisabeth Kråik (Samerna)


 

Agneta Rimpi


 

 

Jan Persson (Samelandspartiet)


 

 

Nils-Göran Baer


 

 

Marie-Louise Boman (Landspartiet svenska samer)


 

 

Marita Granström