Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


Marita Stinnerbom, Dikanäs

44 år, renskötare/renägare, kassör och vindkraftssamordnare i Vilhelmina Norra sameby samt ordförande i Faepmie Saavreme Sibrie.


 

Som expert och utvecklare av RenGis/renbruksplan, har jag jobbat som projektledare för projektet GPS på ren samt det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Renskötselns anpassningar till klimatförändringar.

Jag representerar Sametinget i Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten och har under mandatperioden 2009-2013 suttit som ledamot i Rennäringsnämnden, ersättare i Kulturnämnden samt representerat Sametinget i utredningen om Toleransnivåer.

Jag är glad, positiv och har ett öppet sinne.

Förutom att debattera rennäringsfrågor, anser jag att hälso- och forskningsfrågor är eftersatta.