Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet


 

Anna-Marja Persson, Hosjöbottnarna

28 år, från Tåssåsens sameby, etologistuderande.


 


 


 

Foto: A Löfgren