Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet


 

Marja-Kari Omma, Tärnaby

26 år, renägare i Vapsten Sameby, egen företagare, mark och miljövetare, suttit i Sáminuorras styrelse.