Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

Aslak Allas, Kiruna

31 år, heltidsrenskötare i Talma sameby.