Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Valprogram 2013


Válgaprográmma 2013 

Foto: Per Mikael Utsi 

·  Samers lika värde som folk och individer ·  Samisk rätt till mark och vatten ·  Levande samiskt näringsliv ·  Samebyn ·  Samiskt språk ·  Samisk utbildning ·  Rennäringen ·  Rennäringsmyndigheten ·  Samisk kultur ·  Trygghet och omsorg ·  Miljön ·  Samiskt samarbete ·  Samiskt självbestämmande
·  Sámit –  seammá árvu olmmožin ja álbmogin ·  Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran ·  Viesso sáme äládus ·   Čearru ·  Sámegiella ·  Saemien ööhpehtimmie ·  Boazodoallu ·  Båatsoen byjjesfaamoe ·  Sáme kultuvrra ·  Dorvvolašvuohta ja dikšu ·  Birás·  Saemien ektiebarkoe ·  Sámi iešmearrideapmi