Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samisk kultur


Sáme kultuvrra 

Foto: Fia Kaddik

Samer ska kunna vara delaktiga i bevarandet och utvecklandet av den samiska kulturen och kunna ta del av det kulturutbud som finns. Olika former av samisk kulturverksamhet ska stimuleras.


Sáme galggi máhttet oassálasstet ja åvdedit sámekultuvrav ja máhttet säbrrat kultuvrrafálaldagájda ma gávnnuji. Umasslágásj sáme kultuvrradåjma galggi arvusmahteduvvat.


Stöd till samiska kulturverksamheter och institutioner ska avvägas så att allt fler kan aktiveras och nås och nyskapande stimuleras.

Samegårdar, kulturcentra, sameföreningar och samebyar ska ha möjligheter att få kulturstöd.

Duodji, samisk konst/ konsthantverk, teater, jojk, litteratur och samisk idrott ska stimuleras och stödjas.

Gaaltjie som kulturcenter/museum ska ges statligt stöd.

Ájtte ska bli ett internationellt erkänt museum med ansvar för samisk kultur och ha samisk styrelsemajoritet

Sametinget ska få myndighetsansvaret för sameslöjdskonsulenterna.

Sametingets kulturnämnds ansvarsområde ska revideras och breddas och omfatta bl.a. frågor om traditionell kunskap och kulturarv.

Stöd till samiska organisationer ska avvägas för att uppnå både mångfald och rationalitet.