Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samiskt språk


Sámegiella 

 Foto: Fia Kaddik

Det samiska språket är en del av vår vardag inom de traditionella samiska näringarna, i hemmet och arbetet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få lära sig tala, läsa och skriva sitt modersmål. Det gäller främst de som på grund av statens språkpolitik förlorat sitt språk.


Sámegiella l oasse mijá árggabiejven sáme árbbedábálasj äládusájn, hejman ja bargon. Vuodo almasjriektá l oahppat ietjas iednegielav sáhkadit, låhkåt ja tjállet. Åvdemusát guosská gejda gielav li massám stáhta giellapolitijka diehti.


Det samiska språket ska bevaras, stärkas och utvecklas.

Många samer har fråntagits sina möjligheter att få utbildning i sitt modersmål i skolan. Det har lett till att de samiska språken används i minskad omfattning och fler och fler samer byter språk från samiska till svenska. Allt fler samiska barn har ingen samisk språkmiljö i hemmet eller i sin närmiljö. Detta hämmar barnens möjligheter att utveckla och bevara sitt samiska språk.

Sametinget ska ge studiestöd till vuxna samer för att få möjlighet att lära sig tala, läsa och skriva samiska. Samiska barns möjligheter att lära sig samiska i skolan ska stärkas.

Samernas rätt att lära sig sitt språk ska stärkas i både skollag och språklag.

Myndigheter i Sápmi ska ha särskild skyldighet att ge både muntlig och skriftlig service på samiska.

Samiska ortnamn ska användas på kartor och vägskyltar.

Kunskaper i samiska och samiska förhållanden ska vara en merit för offentliga tjänster i Sápmi för att ge plats åt oss samer, vårt språk och vår kultur i det offentliga livet.

Sametinget ska genom att fördela ekonomiskt stöd till myndigheter se till att de samiska språkens användning stärks.